Classes de cuina terapeùtica

ban1

Es recolzen en una entrevista dietètica i una consulta energètica prèvia que permet establir pautes i recomanacions. Perquè una dieta és summament individual i ha de buscar un equilibri singular. 

Alimentar-se i cuinar de forma equilibrada i conscient permet millorar i mantenir la salut, renovar-se energèticament i gaudir d’un estil de vida capaç de superar i prevenir les malalties així com ajuda a mantenir la salut. Basant-se en principis naturals, dietètics, energètics i nutricionals àmpliament estudiats, s’estableix un programa de 5 classes teòriques i pràctiques, de 2 o 3 hores, en que tots els aspectes de l’acte de cuinar i alimentar-se tenen un sentit.

Aquest programa inclou assessorament nutricional i dietètic, des d’una perspectiva sostenible, integral i ecològica. En determinats casos és necessari recolzar-se en diferents mètodes, per això contempla un acompanyament terapèutic en que es recomanen diferents eines adaptades a les necessitats de cadascú.

El programa de les classes no és estricte, no obliga a aturar la rutina, s’assenta sobre principis dietètics que eviten deficiències nutricionals i/o afectives. S’estableix des d’una relació respectuosa, confidencial, justa i compromesa.

Recomanen un total de 7 sessions. La primera és de consulta (1h i 15 min. aprox.); la segona, per a l’entrega de les recomanacions (1h i 15 min. aprox.), i les 5 restants són essencialment classes pràctiques de cuina (de 2h o 3h).
 

Alf Mota, cuiner i professor de cuina saludable i terapèutica.

En dies i hores concertades. Més informació i contacte: info@macroseny.com

www.macroseny.com